Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa postanawia, że część składki członkowskiej w wysokości 5 zł od Członka, począwszy od składek należnych za 2015 rok, Oddziały Terenowe przekazywać będą do Zarządu Głównego.