W nawiązaniu do pisma znak MDP.040.1.2019.JKU z dnia 14.02.2019r., ZG informuje, że na posiedzeniu w dniu 21.02.2019r. podjął uchwałę rekomendującą trzech kandydatów do prac w Pediatrycznym Zespole Ekspertów do Spraw Programu Szczepień Ochronnych.

Treść